Berita

Directory of AICIS

Tahun 2001 di Semarang, dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Program Pascasarajana Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) sebagai pusat kajian keislaman par-excellent. Tahun 2002 di Padang, Tahun 2003 di Yogyakarta, Tahun 2004 di Banda Aceh, Tahun 2005 Read more

By admin, ago